מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
המִנהל הפדגוגי
הצהרת נגישות

אגף בכיר ארגון מוסדות חינוך (אמח"י)

share
שתפו עמוד:
אגף בכיר ארגון מוסדות חינוך (אמח"י)

תחומי האחריות של האגף

אגף ארגון מוסדות חינוך מופקד על הקצאת שעות תקן למוסדות חינוך בחינוך הרשמי בכל המגזרים וכן במוכר שאינו רשמי לא חרדי.

  • אחראי על תקצוב שכר לימוד בחטיבה העליונה, כולל הטיפול בפרופיל מורים, רמת שרות, מוחזקות ותלמידים חריגי גיל.
  • אחראי על תקצוב הרשויות המקומיות בנושאים: גני ילדים, שרתים, מזכירות, סייעות בחינוך המיוחד.
  • מופקד על הקצאת שעות התקן וסייעות לבתי הספר לחינוך מיוחד וכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים.
  • אחראי על איסוף מצבת תלמידים.
  • אחראי על פתיחת וסגירת מוסדות חינוך ובכלל זה גני ילדים.
  • אחראי על פרסום מועדי הרישום והנהלים של רישום ילדים לגני ילדים ולכיתות א'.
  • אחראי על מענק יובל למורים ולגננות מתוקף ההסכם עם הסתדרות המורים.
  • אחראי על מענק יובל בחטיבה העליונה ובמוכר שאינו רשמי לא חרדי.
  • אחראי על מסגרות חינוך עברי משלים בבתי ספר בחוץ לארץ.

בעלי תפקידים באגף

שם + דוא"ל

תפקיד

טלפון

פקס

שם + דוא"ל

מנחם מזרחי

תפקיד

מנהל אגף בכיר אמח"י

טלפון

073-3931732

פקס

073-3931734

שם + דוא"ל

אורית עובדיה

תפקיד

ס/מנהל אגף אמח"י

טלפון

073-3931745

פקס

073-3931747

שם + דוא"ל

ליאורה בן שאול

תפקיד

מרכזת בכירה (תקן מוסדות וחט"ב)

טלפון

073-3931751

פקס

073-3931747

שם + דוא"ל

נורית גליסקו

תפקיד

מרכזת תקן חנ"מ מוכר שאינו רשמי

טלפון

073-3931753

פקס

073-3931758

שם + דוא"ל

לימור יהושע שושני

תפקיד

מרכזת תקן והצטיידות, מוכר שאינו רשמי לא חרדי

טלפון

073-3931735

פקס

073-3931734

שם + דוא"ל

רונית בניון

תפקיד

מנהלת ענף (תקן מוסדות חינוך)

טלפון

073-3931748

פקס

073-3931747

שם + דוא"ל

אמנון לוי

תפקיד

מנהל גף שכ"ל חט"ע

טלפון

073-3931740

פקס

073-3931734

שם + דוא"ל

יפית יעקוביאן

תפקיד

מרכזת קובץ תלמידים ומנהלת הלשכה

טלפון

073-3931733

פקס

073-3931734

שם + דוא"ל

שירן סעדו

תפקיד

מרכזת תקצוב שכר לימוד חטיבה עליונה

טלפון

073-3931739

פקס

073-3931734

שם + דוא"ל

דליה כהן

תפקיד

מנהלת גף שכר לימוד גני ילדים

טלפון

073-3931759

פקס

073-3931758

שם + דוא"ל

יעל פולטוב

תפקיד

מרכזת סייעת שנייה גני ילדים

טלפון

073-3931754

פקס

073-3931758

שם + דוא"ל

רונית אלמוג

תפקיד

מנהלת ענף שכר לימוד גני ילדים

טלפון

073-3931750

פקס

073-3931758

שם + דוא"ל

אוסנת מזרחי

תפקיד

מרכזת סייעת שנייה (גני ילדים)

טלפון

073-3931746

פקס

073-3931758